โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล เร่ิมก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๒ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเมืองรัง
(จักรราษฎร์บำรุง) ในที่ดินซึ่งราษฎรหมู่ ๙, ๑๐ และ หมู่ ๑๑ ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่นาของ นายสม อารีย์ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา โดยการนำของพระครูพรหมลังกา (ครูบาจักร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล ปี ๒๕๐๗ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านศรีทรายมูล และในปี ๒๕๒๐ ได้รับการโอนสังกัดเทศบาลเมืองเชียงรายเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ถึงปัจจุบัน