ประวัติการก่อตั้ง

โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒

ภาพอาคารเรียนในอดีต (อาคารเรียน๑)

ภาพอาคารเรียนในอดีต (อาคารเรียน๑)

เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเมืองรัง(จักรราษฎร์บำรุง) ในที่ดินซึ่งราษฎรหมู่ ๙,๑๐ และ ๑๑ ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่นาของ นายสม อารีย์ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา โดยการนำของพระครูพรหมลังกา (ครูบาจักร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล

[อ่านเนื้อหาเพิ่ม….]

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารของสถานการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

โครงสร้างการบริหารของสถานการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

โครงสร้างการบริหารของสถานการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

[อ่านเนื้อหาเพิ่ม….]