ประวัติการก่อตั้ง

โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒

ภาพอาคารเรียนในอดีต (อาคารเรียน๑)

ภาพอาคารเรียนในอดีต (อาคารเรียน๑)

เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเมืองรัง(จักรราษฎร์บำรุง) ในที่ดินซึ่งราษฎรหมู่ ๙,๑๐ และ ๑๑ ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่นาของ นายสม อารีย์ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา โดยการนำของพระครูพรหมลังกา (ครูบาจักร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล

อาคารเรียนในอดีต(อาคารเรียน๒)

อาคารเรียนในอดีต(อาคารเรียน๒)

โรงฝึกงาน

โรงฝึกงาน

โรงอาหาร

โรงอาหาร

 

อาคารเรียนหลังที่๑ และสนามหน้าเสาธง

อาคารเรียนหลังที่๑ และสนามหน้าเสาธง

 

ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านเมืองรัง(จักรราษฎร์บำรุง) เป็นโรงเรียนบ้านศรีทรายมูล และในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับการโอนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล๓ ศรีทรายมูล ถึงปัจจุบัน

อาคารเรียนปัจจุบัน(อาคารพรหมาลังการ)

อาคารเรียนปัจจุบัน(อาคารพรหมาลังการ)

อาคารเรียนใหม่

อาคารเรียนใหม่

อาคารอเนกประสงค์ ใช้เในงานกิจกรรมที่หลากหลาย

อาคารอเนกประสงค์ ใช้ในงานกิจกรรมที่หลากหลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.