เทศบาลนครเชียงราย

 ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล
เทศบาลนครเชียงราย
เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2558  ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558