เดินขบวนต่อต้านยาเสพย์ติด

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ร่วมเดินขบวนต่อต้านยาเสพย์ติด