ร่วมแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ คุณครูอำพรรณ อารีย์

ร่วมแสดงมุทิตาจิต  งานเกษียณอายุราชการ คุณครูอำพรรณ อารีย์