สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     กาสะลอง        รหัสพรรณไม้      7-57000-008-001

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช : ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปร่ม สูง 15 เมตร กว้าง 8 เมตร พืชบก
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น : ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ เปลือกสีน้ำตาล ผิวแตกเป็นเส้น ไม่มียาง
     ใบ : ใบประกอบแบบขนนกสองขั้น สีเขียว แผ่นใบกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 48 เซนติเมตร จำนวนใบย่อย
1111132 ใบ 
แผ่นใบย่อยกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร การเรียงตัวของใบบนกิ่งตรงข้าม รูปร่าง
11111แผ่นใบรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบใบเป็นคลื่น

     ดอก : ดอกข่อกระจุก ออกดอกปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีขาว
111111กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 4 แฉก สีขาว เป็นหลอด เกสรเพศผู้มี 4 อัน สีเหลืองอ่อน
111111เกสรเพศเมียมี 1 อัน สีเขียวอ่อน รังไข่เหนือวงกลีบ มีกลิ่นหอม

     ผล : ผลเดี่ยว ผลแห้งแก่แล้วแตก ฝักแตกแบบผักกาด ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล รูปร่างเรียวเป็น
111111ฝักแบนๆ ขอบขนาน

    เมล็ด : เมล็ดมากกว่า 50 เมล็ด สีเหลืองทอง รูปร่างเมล็ดแบนมีปีกบางๆ รอบเมล็ด
    ประโยชน์ : เปลือกต้น  แก้ไอ แก้โรคกระเพาะ ทำไม้ก๊อกสำหรับจุกขวด
1111111111เนื้อไม้    ใช้ทำเครื่องเรือน เครื่องประดับ
1111111111ใบอ่อน    รับประทานกับลาบ
1111111111ดอกแห้ง  เป็นยาแก้ไอ โรคหอบหืด รักษาริดสีดวงจมูก บำรุงกำลัง
1111111111ราก   เป็นยาบำรุงปอด รักษาวัณโรค รักษาหนองใน

ทะเบียนพรรณไม้