สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     สัก        รหัสพรรณไม้     7-57000-008-002

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช : ไม้ต้นตรงพุ่่มกลม สูง 15 เมตร กว้าง 8.5 เมตร พืชบก
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น : ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ ผิวขรุขระสีน้ำตาลอ่อน ไม่มียาง
     ใบ : ใบเดี่ยว ใบสากมือ ใบรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ
     ดอก : ดอกช่อกระจุก แยกแขนง ดอกออกปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็น 6 แฉก สีขาว
111111กลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็น 6 แฉก สีขาว เกสรเพศผู้ 5-6 อัน ก้านเกสรสีขาว ปลายสีเหลือง
111111เกสรเพศเมีย 1 อันสีขาว รังไข่ใต้วงกลีบ ไม่มีกลิ่น

      ผล : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลกลม มี 1  เมล็ด สีน้ำตาล รูปร่างกลม
     ประโยชน์ : ไม้สักให้เนื้อไม้ทนทาน สวยงามใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ต่อเรือ รถ แกะสลัก เครื่องมือ
11111111111กสิกรรม

ทะเบียนพรรณไม้