สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     แคแสด        รหัสพรรณไม้     7-5700-008-003

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช :  ไม้ต้น ทรงพุ่มกลม สูง 8 เมตร กว้าง 8 เมตร พืชบก
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ เปลือกสีเทาอ่อน ขรุขระ ไม่มียาง
     ใบ :  ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายคี่ มีสีเขียวเข้ม ขนาดแผ่นใบกว้าง 20.5 เซนติเมตร
111111ยาว 36.7 เซนติเมตร มีใบย่อย 9-13 ใบ ขนาดแผ่นใบกว้าง 5.2 เซนติเมตร ยาว 10.2 เซนติเมตร
111111การเรียงตัวของบนกิ่งสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปรี ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบใบเรียบ 

     ดอก :  ดอกช่อแบบช่อกระจะ ออกดอกที่ปลายยอด  กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 2 แฉก
1111111สีเขียวปนเหลือง กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉก สีแสด รูประฆัง เกสรเพศผู้
1111111จำนวน 4 อัน ก้านเกสรสีเหลือปนแดง เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน มีสีส้มปนน้ำตาล
1111111รังไข่เหนือวงกลีบ มีกลิ่นฉุน
    ผล :  ผลเดี่ยว ผลแห้งแก่แล้วแตกกลางพู ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลเข้ม รูปร่างผลเป็นฝักปลายแหลม
11111ลักษณะพิเศษผลแก่จะแตกเป็นด้านเดี่ยวคล้ายรูปเรือ
    เมล็ด :  เมล็ดมีจำนวนมาก สีเหลืองนวล เมล็ดแบนมีปีกบางรอบเมล็ด

    ประโยชน์ :  แคแสดใช้ดอกทำเป็นอาหารเช่น แกงส้ม นำดอกมาทอดกรอบ เปลือกใช้รักษาแผล
1111111111โรคผิวหนังแผลเรื้อรัง แก้บิด 

ทะเบียนพรรณไม้