สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     เหลืองอินเดีย          รหัสพรรณไม้      7-57000-008-004

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช : ไม้ต้น เรือนยอดทรงพุ่มรูปร่ม ความสูง 8 เมตร ความกว้างทรงพุ่ม 3.5 เมตร พืชบก
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :  ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเทา  ไม่มียาง
     ใบ :  เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ สีเขียว มีจำนวนใบย่อย 5 ใบ ขนาดแผ่นใบย่อยกว้าง 1.5-11 เซนติเมตร
111111ยาว 2.5-18 เซนติเมตรการเรียงตัวของใบบนกิ่งแบบตรงข้าม รูปร่างแผ่นใบรูปรี ปลายใบเรียวแหลม
111111โคนใบมน ขอบใบเรียบ

     ดอก :  เป็นดอกช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกดอกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยก
111111เป็น 5 แฉก สีเหลือง กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีเหลือง เกสรเพศผู้มีจำนวน 4
111111อัน ติดเป็นคู่ยาวไม่เท่ากัน เกสรเพศเมีย 2 อัน เชื่อมติดกัน รังไข่เหนือวงกลีบ ไม่มีกลิ่น
     ผล : เป็นผลเดี่ยว ผลแห้งแก่แล้วแตก ฝักแตกแบบผักกาด ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล รูปร่างผลเป็น
111111ฝักโค้ง ลักษณะพิเศษของผลมีขนสั้นนุ่ม
     เมล็ด : เมล็ดมีจำนวนมาก สีของเมล็ดสีน้ำตาลอ่อน เมล็ดมีรูปร่างแบน มีปีกเป็นเยื่อบางๆ รอบเมล็ด
     ประโยชน์ :  เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้ประดับตามสวน ตามบ้าน หรือริมถนน

ทะเบียนพรรณไม้