สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     ดอกแก้ว          รหัสพรรณไม้      7-57000-008-006

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช :  ไม้พุ่ม ทรงพุ่มกระบอก สูง 0.5 เมตร พืชบก
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ ผิวแตกเป็นเส้น สีขาวเทา ไม่มียาง
     ใบ :  ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงแบบสลับ ใบสีเขียวเข้ม กว้าง 4-10 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร
111111จำนวนใบย่อย  5-7 ใบ กว้าง 1-3 เซนติเมตร ยาว 1-7 เซนติเมตร ใบเป็นมัน แผ่นใบรูปรี
111111ปลายใบแหลมโคนใบสอบเรียว ขอบใบเป็นคลื่น

     ดอก :  ดอกช่อกระจุก ออกดอกที่ซอกใบ กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยก 5 แฉก สีเขียว กลีบดอกโคน
1111111เชื่อมติดกัน 5 แฉก รูปกงล้อสีขาว เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านเกสรเพศผู้แบน เกสรเพศเมีย 1 อัน
1111111ยอดเกสร “รูปโล่ห์” รังไข่เหนือวงกลีบ มีกลิ่นหอม
     ผล :  ผลเดี่ยว ผลสดเมล็ดเดี่ยวแข็ง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดงอมส้ม รูปร่างรี 
     เมล็ด :  เมล็ดรูปไข่  1-2 เมล็ด สีส้ม
     ประโยชน์ :  ใบใช้ปรุงเป็นยาขับระดู และยาระบายลม แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ เนื้อไม้ทำด้านปากกา เครื่องดนตรี
1111111111ทำซอด้วง ซออู้ เป็นไม้

                                                                                   ทะเบียนพรรณไม้