สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     ไทร          รหัสพรรณไม้        7-57000-008-008

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช :  ไม้ต้น เรือนยอดทรงพุ่มกลม ความสูง 12  เมตร ความกว้างทรงพุ่ม 8 เมตร พืชบก
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :  ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้นสีน้ำตาล ขรุขระ มียางสีขาวขุ่น
     ใบ :  ใบเป็นใบเดี่ยว สีเขียว ขนาดแผ่นใบกว้าง  4 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร การเรียงตัวของใบ
111111บนกิ่งแบบสลับ รูปร่างแผ่นใบรูปขอบขนาน ปลายใบยาวคล้ายหาง โคนใบมน ขอบใบเรียบ

     ดอก :  ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกดอกที่ซอกใบ กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน
1111111รูปคนโท/รุปโถ ไม่มีกลิ่น
     ผล :  เป็นผลเดี่ยว ผลสด กลมกลวง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีส้มแดงหรือม่วงดำ รูปร่างกลม ลักษณะพิเศษ
111111ของผลผิวเรียบ

     เมล็ด :  เมล็ดมีจำนวนมาก สีเหลือง รูปร่างเมล็ดแบน
     ประโยชน์ : รากของไทร เป็นยาแก้กาฬโลหิต บำรุงโลหิต แก้กระษัย บำรุงน้ำนมให้สมบูรณ์ แก้อาการ
1111111111ท้องเสีย เป็นยาขับพยาธิ ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา แก้นิ่ว แก้ไตพิการ แก้อาการอักเสบฝี
1111111111ส่วนลำต้นสามารถนำมาเป็นโต๊ะเก้าอี้ ยางของไทรถ้าเข้าตาจะทำให้มีอาการแสบตา

ทะเบียนพรรณไม้