สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     นนทรี          รหัสพรรณไม้     7-57000-008-009

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช :  ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปร่ม สูง 11 เมตร กว้าง 6 เมตร พืชบก
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :  ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเข้ม ผิวขรุขระ ไม่มียาง
     ใบ :  ใบย่อย 20-25 ใบ กว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาว 1 เซนติเมตร คล้ายเมล็ดข้าวสาร หลังใบสี
111111เข้มกว่าท้องใบการเรียงตัวของใบบนกิ่งสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนาน ปลายใบมน
111111โคนใบมน ขอบใบเรียบ

     ดอก :  เป็นดอกช่อแยกแขนงออกดอกปลายยอด กลีบเลี้ยงแยกจากกัน มีจำนวน 5 กลีบ สีเขียวอ่อน
1111111กลีบดอกแยกจากกัน จำนวน 5 กลีบ สีเหลือง เป็นรูปกากบาท เกสรเพศผู้มี 10 อัน สีเหลือง
1111111เกสรเพศเมีย มี 1 อัน สีขาว รังไข่ใต้วงกลีบ มีกลิ่นหอม
     ผล :  ผลเดี่ยว ผลแห้งแก่แล้วแตกฝักแบบถั่ว ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล รูปร่างผลเป็นฝักลีบแบน
     เมล็ด :  มี 4-8 เมล็ด สีน้ำตาลเข้ม รูปร่างรี
     ประโยชน์ :  เปลือกมีรสฝาด รับประทานเป็นยาขบโลหิต และใช้เป็นยาขับลม แก้ท้องร่วง เนื้อไม้ใช้ทำ
11111111111กระดาษ ปูพื้น เพดาน ฝ้า เครื่องตกแต่งบ้าน หีบใส่ของ 

ทะเบียนพรรณไม้