สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     ประดู่          รหัสพรรณไม้      7-57000-008-010

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช :  ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปร่ม สูง 9 เมตร กว้าง 6 เมตร
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ ผิวขรุขระ สีน้ำตาล มียางสีขาวใส
     ใบ :  ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ การเรียงตัวแบบสลับ ใบสีเขียว กว้าง 20 เซนติเมตร
111111ยาว 40 เซนติเมตรจำนวนใบย่อย 13 ใบ กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร ใบรูปไข่กลับ
111111ปลายเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ 

     ดอก :  ดอกช่อกระจะ ออกดอกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงแยกจากันจำนวน 5 กลีบ สีเขียว
111111กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีเหลืองแกมแสด เกสรเพศผู้  10  อัน สีเหลือง
111111เกสรเพศเมีย 1 อัน สีเหลือง รังไข่เหนือวงกลีบ
     ผล :  ผลเดี่ยว ผลสดเมล็ดเดียวแข็ง ผลแห้งเมล็ดล่อน ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผลแก่สีเหลือง รูปร่างกลมหรือ
111111รีแบน
     เมล็ด :  เมล็ด 1 เมล็ด สีน้ำตาล

     ประโยชน์ :  ใบอ่อนใช้พอกแผลที่เป็นฝี  แก้ผดผื่นคัน เปลือกต้นรสฝาด สมานแผล แก้บิด ท้องเสีย
11111111111เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง ทำเกวียน ทำเครื่องเรือนเชื่อว่าทำให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่
11111111111ปลูกเป็นไม้ประจำบ้าน

ทะเบียนพรรณไม้