สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพรรณไม้     พญาสัตบรรณ          รหัสพรรณไม้      7-57000-008-011

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช :  ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปไข่ สูง 14 เมตร กว้าง 3 เมตร พืชบก
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :  ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ สีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ด มียางสีขาวขุ่น
     ใบ :  ใบประกอบแบบนิ้วมือสีเขียวเข้ม กว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร ใบย่อย 4-5 ใบ
111111กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร การเรียงตัวของใบเป็นวงรอบ ใบรูปหอกกลับ
111111ปลายใบเว้าบุ๋ม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ 

     ดอก :  เป็นช่อซี่ร่มเชิงประกอบ ออกดอกปลายยอด กลีบเลี้ยงดคนเชื่อมติดกัน ปลายแย 4 แฉก สีเขียว
111111กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีขาว รูปกรวย เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก มีสีขาวอมเขียว
111111เกสรเพศเมียมี 1 อัน รังไข่เหนือวงกลีบ มีกลิ่นฉุนรุนแรง
     ผล :  ผลเดี่ยว ผลแห้งแก่แล้วแตก ฝักแตกแบบผักกาด ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผลแก่สีน้ำตาล รูปร่างผลเป็นฝัก
111111ทรงกระบอก

     เมล็ด :  เมล็ดจำนวน 20-30 เมล็ด มีสีเขียว รูปร่างแบน
     ประโยชน์ :  ใบใช้แก้หวัด  รากต้มจิบ  ยางใช้ทาแผลแก้เน่าเปื่อย ส่วนเนื้อไม้ นำไปทำโต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์
1111111111หากใครสูดดมมากจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะ

ทะเบียนพรรณไม้