สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     นางแลว          รหัสพรรณไม้      7-57000-008-013

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช :  เป็นไม้พุ่ม ลักษณะอื่นๆ เหมือนกล้วยไม้ เรือนยอดทรงพุ่ม กลม ความสูง 0.18-0.40
111111111111111111 เมตร ความกว้างทรงพุ่ม 0.60 เมตร พืชบก

ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :  ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองไม่ได้ ทอดชูยอด เปลือกลำต้นเป็นสีเขียว ลักษณะเรียบ ยางไม่มี
     ใบ :  เป็นใบเดี่ยว สีเขียว ขนาดแผ่นใบ  กว้าง 4.5-6.7 เซนติเมตร  ยาว 23.5-28.5 เซนติเมตร รูปร่าง
111111แผ่นใบ รูปใบหอกกลับ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบเรียว ซ้อนใบ เรียบ

     ดอก :  ดอกช่อเชิงลด ออกดอกตามลำต้นหรือกิ่ง กลีบดอก แยกจากกัน มีจำนวน 6 กลีบ สีม่วงขาวปนม่วง
1111111เป็นรูปดอกกล้วยไม้ เกสรเพศผู้ มีจำนวน 1 อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ใน
1111111ดอกเดียวกัน

     ประโยชน์ :  ดอกอ่อนใช้เป็นอาหาร นำไปลวกหรือต้มจิ้มกับน้ำพริก หรือนำไปปรุงอาหารร่วมกับผักชนิด
11111111111อื่นๆ ได้ เช่น แกงแค  ราก นำไปต้มรับประทาน รักษาโรคอาการเจ็บหลังเจ็บเอว

ทะเบียนพรรณไม้