สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     ว่านกาบหอย          รหัสพรรณไม้      7-57000-008-014

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช : ไม้ล้มลุก ทรงพุ่มรูปร่ม สูง  10 เซนติเมตร กว้าง 5 เซนติเมตร พืชบก
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น : ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองไม่ได้ ทอดชูยอด ผิวเรียบ สีเขียวเข้ม ไม่มียาง
     ใบ : ใบเดี่ยว มีสองสี หน้าใบสีเขียวหลังใบสีม่วง เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก แผ่นใบรูปนอก
11111กว้าง  4 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบตัด ขอบเรียบ

     ประโยชน์ : ใบแก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้ไอ แก้ฟกช้ำภายใน แก้บิด  ดอกขับเสมหะ แก้ไอแห้ง ห้ามเลือด
11111111111ดอกต้มกับเนื้อหมูรับประทานแก้อาเจียนเป็นโลหิต

ทะเบียนพรรณไม้