สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     มะม่วง          รหัสพรรณไม้      7-57000-008-015

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช :  เป็นไม้ต้นเรือนยอดทรงพุ่มกลม ความสูงทรงพุ่ม 10-12 เมตร ควากว้างทรงพุ่ม  5 เมตร เป็นพืชบก
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :  ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลลักษณะขรุขระ มีสีด่างขาวเป็นวงกว้าง
     ใบ :  ใบเดียวสีเขียว ขนาดใบกว้าง  6  เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร การเรียงตัวของใบบนกิ่งแบบสลับ
111111รูปร่างแผ่นใบรูปหอก ปลายใบแหลมโคนใบมน ขอบใบเรียบ

     ดอก :  ดอกช่อแบบกระจะ  ออกดอกตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงแยกจากกัน มีจำนวน 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอก
1111111แยกกันมีจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้มี  10 อัน เกสรเพศเมียมี  1  อัน รังไข่เหนือวงกลีบ สีเหลืองอ่อน
1111111มีกลิ่น
     ผล : ผลสดเป็นผลเดี่ยวแบบผลสุดเม็ดเดียวแข็ง ผลอ่อน สีเขียว ผลแก่ สีเหลือง รูปร่างผลคล้ายผลถั่ว
111111ผลเมื่อสุกเปลือกจะมีสีเหลืองอมเขียว เนื้อภายในสีเหลือง รสหวานอมเปรี้ยว

     เมล็ด :  เมล็ดมีจำนวน  1  เมล็ด สีของเมล็ดสีครีม รูปร่างเมล็ดคล้ายผลถั่ว
     ประโยชน์ :  ผลมะม่วงนำมารับประทานได้ทั้งดิบและสุก เนื้อไม้นำมาทำเฟอร์นิเจอร์ ใช้ยอดนำมา
11111111111ประกอบอาหาร มะม่วงดิบมีวิตามินซีสูง แก้เลือดออกตามไรฟัน ผลสดแก่ รับประทานแก้
11111111111คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียน กระหายน้ำ ผลสุกหลังรับประทานแล้วล้างเมล็ดตากแห้ง ต้มเอาน้ำ
11111111111ดื่มหรือบดเป็นผงรับประทานแก้ท้องอืดแน่น เอาน้ำต้มล้างแผลภายนอกได้ เปลือกต้นแก้
11111111111อาการปวดเมื่อมีประจำเดือน แก้ปวดประจำเดือน

ทะเบียนพรรณไม้