สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     สนมังกร          รหัสพรรณไม้      7-57000-008-017

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช : ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปกรวย สูง 3.5 เมตร กว้าง 1.5 เมตร
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น : ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ ผิวแตกเป็นเส้น สีน้ำตาล ไม่มียาง
     ใบ : ใบประกอบแบบขนนกสามชั้น เรียงแบบสลับใบสีเขียว กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 7-10 เซนติเมตร
11111ใบรูปเข็ม ปลายใบเรียวยาว โคนใบตรงเรียว ขอบใบเป็นหนาม

     ประโยชน์ : ปลูกประดับ และจัดสวนหย่อมหรือปลูกตามแนวทางเดินเข้าบ้าน 

ทะเบียนพรรณไม้