สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     กนกลายไทย          รหัสพรรณไม้      7-57000-008018

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช :  ไม้พุ่ม ทรงพุ่มรูปไข่ สูง 0.60 เมตร กว้าง 3 เมตร พืชบก
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :  ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ เปลือกสีน้ำตาลเขียว ผิวเรียบ มียาง สีขาวใส
     ใบ :  ใบเดี่ยว สีเขียวเข้มเหลือง แผ่นใบกว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 23 เซนติเมตร การเรียงตัวของใบบนกิ่ง
111111ตรงข้ามสลับตัั้งฉาก รูปร่างแผ่นใบรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ

     ประโยชน์ : ใช้ปลูกเป็นพรรณไม้ประดับ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสวนหรืออาคารเนื่องจากมีสีสันที่สดใส
1111111111เลี้ยงง่าย โตเร็ว และขยายพันธุ์ได้ง่าย และยังนิยมปลูกเป็นไม้กระถางอีกด้วย และเหมาะที่จะปลูก
1111111111เป็นแปลงในสวนหย่อม


ทะเบียนพรรณไม้