สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     โกสน          รหัสพรรณไม้      7-57000-008-020

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช :  ไม้พุ่ม ทรงพุ่มรูปไข่ พืชบก 
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :  ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ ลำต้นเรียบสีน้ำตาล มียางสีขาวใส
     ใบ :  ใบเดี่ยว สีเขียว แดง เหลือง กว้าง 6.5 เซนติเมตร ยาว 24 เซนติเมตร มีหลายสีใน 1 ใบ
111111การเรียงตัวของใบแบบเวียน แผ่นใบรูปหอกปลายแหลม โคนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ

     ประโยชน์ :  ส่วนยอดเป็นอาหาร คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกโกสนไว้ประจำบ้านจะทำให้มี
11111111111บุญบารมีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข

ทะเบียนพรรณไม้