สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     หมากเขียว          รหัสพรรณไม้      7-57000-008-021

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช :  ไม้ปาล์ม ทรงพุ่มรูปร่ม สูง 6 เมตร  กว้าง  4  เมตร พืชบก
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :  ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ ลำต้นเรียบสีเขียว เห็นข้อปล้องชัดเจน ไม่มียาง
     ใบ :  ใบประกอบแบบขนนก ปลายคู่ สีเขียว กว้าง  100 เซนติเมตร ยาว  250  เซนติเมตร ใบย่อย  20-30 ใบ
111111กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร คล้ายใบมะพร้าว การเรียงตัวของใบตรงข้าม ใบรูปลิ่มแคบ
111111ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ

     ดอก :  ดอกช่อแยกแขนง ออกดอกตามต้นหรือกิ่งกลีบเลี้ยง โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 3  แฉก
111111สีเขียว กลีบดอกแยกจากกันรูปกากบาท 3 กลีบ สีเหลืองปนเขียว เกสรเพศผู้  32 อัน สีขาว
111111 เกสรเพศเมีย  1  อัน สีขาว รังไข่เหนือวงกลีบ ไม่มีกลิ่น
     ผล :  ผลเดี่ยว ผลสดเมล็ดเดียวแข็ง ผลแห้งแก่แล้วไม่แตกเปลือก แข็ง เมล็ดเดียว ผลอ่อนสีเขียว
111111ผลแก่สีแดงเหลือง รูปร่างผลกลมรี มี 1 เมล็ด สีน้ำตาล รูปร่างกลมรี

     ประโยชน์ : ผลและเมล็ดใช้เป็นยากำจัดหนอน ยาสมานแผล ยาขับพยาธิในสัตว์ เมล็ดหมาก
11111111111เมื่อนำมาสกัดจะได้น้ำมันไขมันสามารถใช้ในทางอุตสาหกรรม ปลูกประดับตกแต่งสวนหย่อม

ทะเบียนพรรณไม้