สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     มะขาม          รหัสพรรณไม้      7-57000-008-022

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช :  ไม้ต้น เรือนยอดทรงพุ่ม รูปร่ม สูง 7 เมตร กว้าง 6 เมตร พืชบก
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้นสีน้ำตาล ขรุขระไม่มียาง
     ใบ :  ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ สีเขียวอ่อน – เข้ม จำนวนใบย่อย 24 ใบ ขนาดแผ่นใบย่อยกว้าง 0.5
111111เซนติเมตร ยาว 1 เซนติเมตร ใบเรียงสลับระนาบเดียว รูปร่างแผ่นใบรูปขอบขนาน ปลายใบมน
111111โคนใบมน ขอบใบเรียว

     ดอก :  ดอกช่อแบบช่อกระจะ ออกดอกตามลำต้นหรือกิ่ง กลีบเลี้ยงแยกจากกัน มีจำนวน 4 กลีบ
1111111สีชมพูอมแดง กลีบดอกแยกจากกัน มีจำนวน  3 กลีบ สีเหลืองลายแดง เกสรเพศผู้ มีจำนวน 3 อัน
1111111สีเหลือง เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน สีเขียว รังไข่เหนือวงกลีบ มีกลิ่นหอม
11ผล :  ผลแห้ง ฝักหักข้อ ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลเกรียม รูปร่างผลเป็นฝัก รูปร่างผลเป็นฝักยาว
11เมล็ด :  จำนวนเมล็ด  3-10 เมล็ด สีน้ำตาลเข้ม รูปร่างเมล็ดค่อนข้างกลม
    ประโยชน์ :  ใบมะขามและดอกใช้เป็นอาหาร ผลดิบทำมะขามแช่อิ่ม ผลสุกรับประทานได้ ทำมะขามแก้ว
11111111111เนื้อมะขามใช้เป็นยาระบาย ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ เมล็ดใช้เป็นยาขับพยาธิไส้เดือน เนื้อไม้
11111111111ใช้ทำเครื่องเรือน ใช้ทำเขียง ของที่ระลึก ใช้ทำเครื่องการเกษตร

ทะเบียนพรรณไม้