สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     ชมพูพันธุ์ทิพย์          รหัสพรรณไม้      7-57000-008-023

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช :  ไม้พุ่ม ทรงพุ่มรูปร่ม สูง 10 เมตร ความกว้างทรงพุ่ม 6 เมตร พืชบก
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ เปลือกเรียบสีน้ำตาล ไม่มียาง
     ใบ :  ใบประกอบแบบนิิ้วมือ สีเขียวเข้ม ขนาดแผ่นใบ กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร
111111ใบย่อย 5 ใบ กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร การเรียงตัวตรงข้าม ใบรูปรี
111111
ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ
     ดอก :  ดอกช่อกระจุก ออกดอกปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 2 แฉก
1111111
สีเขียว กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีชมพู เกสรเพศผู้ มี 4 อัน
1111111สีขาวออกครีม เกสรเพศเมีย มี 1 อัน สีขาวออกครีม รังไข่ใต้วงกลีบ ไม่มีกลิ่น
     ผล :  ผลเดี่ียว ผลแห้งแก่แล้วแตกฝักแบบถั่่ว ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล
111111เป็นฝักกลมยาว

     เมล็ด :  เมล็ดจำนวนมาก สีน้ำตาล แบน มีปีกปลิวไปได้ไกล

     ประโยชน์ :  ใบต้มแก้เจ็บท้องหรือท้องเสีย ตำให้ละเอียดใส่แผล ลำต้นใช้ทำฟืนและเยื่อใช้ทำ
111111กระดาษได้นิยมปลูกเป็นไม้ประดับและให้ร่มเงาในบริเวณสถานที่ราชการสวนสาธารณะ
111111และตามถนนหนทาง

ทะเบียนพรรณไม้