สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     จามจุรี          รหัสพรรณไม้      7-57000-008024

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช :  ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปร่ม สูง 15 เมตร ความกว้างทรงพุ่ม 12 เมตร พืชบก
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้นสีน้ำตาล ขรุขระ ไม่มียาง
     ใบ :  ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่   สีเขียวเข้ม จำนวนใบย่อย 12 ใบ ขนาดแผ่นใบย่อย
111111กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร ใบเรียงตรงข้าม รูปร่างแผ่นใบรูปไข่กลับ ปลายใบมน
111111โคนใบเบี้ยว ขอบใบเรียบ

     ดอก :  ดอกช่อแบบช่อกระจุกแผ่่น ออกจากที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 8 แฉก
1111111
สีเขียวอ่อน กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 20 แฉก สีชมพู เกสรเพศผู้ มีจำนวน 20 อัน
1111111สีชมพูเกสรเพศเมียมีจำนวน 1 อัน สีขาว รังไข่เหนือวงกลีบ มีกลิ่นหอม
     ผล :  ผลแห้งแก่แล้วแตก ฝักหักข้อ ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลปนเขียว รูปร่างผล แบน
     เมล็ด :  เมล็ด 10-20 เมล็ด สีดำรูปร่าง เมล็ดกลม

     ประโยชน์ :  ใช้แก้ปวดแสบปวดร้อน เมล็ดแก้โรคผิวหนัง เปลือก สมานแผลในปาก เนื้อไม้ แกะสลัก
11111111111 
และทำเฟอร์นิเจอร์

ทะเบียนพรรณไม้