สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     ข่อย          รหัสพรรณไม้      7-57000-008-026

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช :  ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปไข่ สูง 12 เมตร ความกว้างทรงพุ่ม  5 เมตร พืชบก
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :  ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ เปลือกสีเทาอมน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ด มียางสีขาวใส  
     ใบ :  ใบเดี่ยว สีเขียว ขนาดแผ่นใบกว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร ใบเล็กและหนา
111111แข็งสากระคายคล้ายกับกระดาษทราย ใบเรียงตัวสลับ รูปรี ปลายแหลม โคนใบมน
111111ขอบใบหยักซี่ฟัน 

     ดอก : ดอกช่อกระจุก ออกดอกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีเขียว
1111111กลีบดอก โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีขาว รูปวงล้อ เกสรเพศผู้ มี 5 อัน สีเหลือง
1111111เกสรเพศเมีย มี 2 อัน สีขาว รังไข่เหนือวงกลีบ ไม่มีกลิ่น
     ผล :  ผลเดี่ยว ผลเมล็ดเดี่ยวแข็ง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลืองอ่อน ผลกลมเปลือกชั้นนอกนิ่มและฉ่ำน้ำ

    เมล็ด :  มีเมล็ด 1 เมล็ด สีเหลือง กลม
    ประโยชน์ :  ผลอ่อนมีรสชาติหวานสามารถรับประทานได้ นำมาใช้ต้มน้ำรับประทานเมื่อออกฤทธิ์ให้
1111111111สรรพคุณทางยา นำมาใช้เป็นส่วนผสมของยาสีฟัน น้ำกิ่งข่อยปอกเปลือกออกใช้แปรงหรือ
1111111111ขัดถูฟันแทนแปรงสีฟัน โดยออกฤทธิ์เป็นยาสีฟันและต้านเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก ปลูกเป็น
1111111111ไม้ประดับ

ทะเบียนพรรณไม้