ตัวอย่างพรรณไม้ดอง

รหัสพรรณไม้ชื่อพรรณไม้รูปตัวอย่างพรรณไม้ดอง
7-57000-008-001กาสะลอง
7-57000-008-002สัก
7-57000-008-003แคแสด
7-57000-008-004เหลืองอินเดีย
7-57000-008-005ชาฮกเกี้ยน
7-57000-008-006ดอกแก้ว
7-57000-008-007ทองกวาว
7-57000-008-008ไทร
7-57000-008-009นนทรี
7-57000-008-010ประดู่
7-57000-008-011พญาสัตบรรณ
7-57000-008-012อัญชัน
7-57000-008-013นางแลว
7-57000-008-014ว่านกาบหอย
7-57000-008-015มะม่วง
7-57000-008-016ลิ้นจี่
7-57000-008-017สนมังกร
7-57000-008-0018กนกลายไทย
7-57000-008-019มะยม
7-57000-008-020โกสน
7-57000-008-021หมากเขียว
7-57000-008-022มะขาม
7-57000-008-023ชมพูพันธุ์ทิพย์
7-57000-008-024จามจุรี
7-57000-008-025อบเชย
7-57000-008-026ข่อย