ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

รหัสพรรณไม้ชื่อพรรณไม้รูปตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
7-57000-008-001กาสะลอง
กาสะลองพรรณไม้แห้ง
7-57000-008-002สัก
พรรณไม้แห้ง - สัก
7-57000-008-003แคแสด
แคแสด
7-57000-008-004เหลืองอินเดีย
เหลืองอินเดีย
7-57000-008-005ชาฮกเกี้ยน
ชาดัดฮกเกี้ยน
7-57000-008-006ดอกแก้ว
ดอกแก้ว
7-57000-008-007ทองกวาว
ทองกวาว
7-57000-008-008ไทร
ไทร
7-57000-008-009นนทรี
นนทรี
7-57000-008-010ประดู่
ประดู่พรรณไม้แห้ง
7-57000-008-011พญาสัตบรรณ
พญาสัตบรรณพรรณไม้แห้ง
7-57000-008-012อัญชัน
อัญชันพรรณไม้แห้ง
7-57000-008-013นางแลว
7-57000-008-014ว่านกาบหอย
ว่านกาบหอยพรรณไม้แห้ง
7-57000-008-015มะม่วง
มะม่วงพรรณไม้แห้ง
7-57000-008-016ลิ้นจี่
ลิ้นจี่พรรณไม้แห้ง
7-57000-008-017สนมังกร
สนมังกรพรรณไม้แห้ง
7-57000-008-0018กนกลายไทย
กนกลายไทยพรรณไม้แห้ง
7-57000-008-019มะยม
มะยม
7-57000-008-020โกสน
7-57000-008-021หมากเขียว
หมากเขียวพรรณไม้แห้ง
7-57000-008-022มะขาม
>มะขามพรรณไม้แห้ง
7-57000-008-023ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์พรรณไม้แห้ง
7-57000-008-024จามจุรี
จามจุรีพรรณไม้แห้ง
7-57000-008-025อบเชย
จามจุุรีพรรณไม้แห้ง
7-57000-008-026ข่อย
ข่อยพรรณไม้แห้ง