กาสะลอง

ส่วนต่างๆ ของต้นกาสะลอง

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพันธุ์ไม้ : กาสะลอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millingtonia hortensis L.f.

ชื่อสามัญ : Indian cork tree, Tree jasmine

รหัสพรรณไม้ : 7-57000-008-001

ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ : ปีบ

ลักษณะพิเศษของพืช :

ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปร่ม สูง 15 เมตร กว้าง 8 เมตร พืชบก

ลักษณะทั่วไป :

ลำต้น ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ เปลือกสีน้ำตาล ผิวแตกเป็นเส้น ไม่มียาง

ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น สีเขียว แผ่นใบกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 48 เมตร จำนวนใบย่อย 32 ใบ แผ่นใบย่อยกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร การเรียงตัวของใบบนกิ่งตรงข้าม รูปร่งแผ่นใบรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบใบเป็นคลื่น

ดอก ดอกช่อกระจุกออกจากปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีขาว

ผล ผลเดี่ยว ผลแห้งแก่แล้วแตก ฝักแตกแบบผักกาด ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล รูปร่างเรียวเป็นฝักแบนๆ ขอบขนาด

เมล็ด เมล็ดมากกว่า 50 เมล็ด สีเหลืองทอง รูปร่างเมล็ดแบนมีปีกบางๆ รอบเมล็ด

ประโยชน์

เปลือกต้น แก้ไอ แก้โรคกระเพาะ ทำไม้ก๊อกสำหรับจุกขวด

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง