ชาดัดฮกเกี้ยน

ส่วนต่างๆของต้นชาดัดฮกเกี้ยน

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพันธุ์ไม้ : ชาดัดฮกเกี้ยน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ehretia microphylla Lam.

ชื่อสามัญ : –

รหัสพรรณไม้ : 7-57000-008-005

ชื่อวงศ์ : BORAGINACEAE

ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ : –

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง