ชาฮกเกี้ยน

ชื่อพันธุ์ไม้    ชาฮกเกี้ยน

รหัสพรรณไม้   7 – 57000 – 008 – 005

          ไม้พุ่ม ทรงกระบอก สูง 0.6 เมตร กว้าง 15 เมตร พืชบก ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ ขรุขระ สีน้ำตาล ไม่มียาง ใบเดี่ยว เรียงสลับ สีเขียว กว้าง 0.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 1 – 4 เซนติเมตร ใบเป็นมันวาว ใบรูปไข่กลับ ปลายใบตัด โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ดอกช่อกระจุก ออกดอกที่ซอกใบ กลีบเลี้ยงแยกจากกัน 5 กลีบ สีขาว กลีบดอกแยกจากกัน จำนวน 5 กลีบ สีขาว รูปกากบาท เกสรเพศผู้ 5 อัน สีเหลืองอ่อน เกสรเพศเมีย 2 อัน สีขาว รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ ไม่มีกลิ่น ผลเดี่ยว ผลสด มีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีส้มแดง จำนวนเมล็ด 4 เมล็ด สีเขียว รูปร่างกลม

          รากบำรุงสตรีหลังคลอด แก้น้ำเหลืองเสีย แก้ไอ ปลูกเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิต เป็นไม้ประดับสวน ดัดให้มีรูปร่างตามต้องการ  

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

<< Back