นนทรี

ส่วนต่างๆของต้นนนทรี

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพันธุ์ไม้ : นนทรี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peltophorum pterocarpum (D.C) Back cy K.Heyne

ชื่อสามัญ : Yellow flame, Copper pod, Yellow Poinciana

รหัสพรรณไม้ : 7-57000-008-009

ชื่อวงศ์ : LEGMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE

ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ : กระถินแดง กระถินป่า สารเงิน

ลักษณะพิเศษของพืช :

ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปร่ม สูง 11 เมตร กว้าง 16 เมตร พืชบก

ลักษณะทั่วไป :

ลำต้น เหนือดินตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเข้ม ผิวขรุขระ ไม่มียาง

ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นสีเขียว แผ่นใบกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 25-30 เซนติเมตร ใบย่อย 20-25 ใบ กว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาว 1 เซนติเมตร คล้ายเมล็ดข้าวสารหลังใบสีเข้มกว่าท้องใบ การเรียงตัวของใบบนกิ่งสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนาน ปลายใบมน โคนใบมน ขอบใบเรียบ

ดอก ดอกเป็นดอกช่อแยกแขนง ออกดอกปลายยอด กลีบเลี้ยงแยกจากกันมีจำนวน 5 กลีบ สีเขียวอ่อน กลีบดอกแยกจากกัน จำนวน 5 กลีบ สีเหลือง เป็นรูปกากบาท เกสรเพศผู้มี 10 อัน สีเหลือง เกสรเพศเมีย มี 1 อัน สีขาว รังไข่ใต้วงกลีบ มีกลิ่นหอม

 ผล ผลเดี่ยว ผลแห้งแก่แล้วแตกฝักแบบถั่ว ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล รูปร่างผลเป็นฝักลีบแบน

เมล็ด เมล็ดมี 4-8 เมล็ด สีน้ำตาลเข้ม รูปร่างรี

ประโยชน์ :

เปลือกมีรสฝาด รับประทานเป็นยาขับโลหิต และใช้เป็นยาขับลม แก้ท้องร่วง เนื้อไม้ใช้ทำกระดาษ ปูพื้น เพดาน ฝ้า เครื่องตกแต่งบ้าน หีบใส่ของ

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง