นางแลว

ชื่อพันธุ์ไม้  นางแลว 

รหัสพรรณไม้  7 – 57000 – 008 – 013

               ไม้พุ่ม ทรงพุ่มกลม สูง 18 – 40 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร พืชบก ลำต้นใต้ดินมีเหง้า สีเขียวเรียบ ไม่มียาง ใบเดี่ยว สีเขียว กว้าง 4.5 – 6.7 เซนติเมตร ยาว 23.5 – 28.5 เซนติเมตร แผ่นใบรูปหอกกลับ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ ดอกช่อเชิงลด ลักษณะเป็นช่อกล้วยไม้ขนาดเล็ก ออกดอกตามลำต้นหรือกิ่ง กลีบเลี้ยงแยกจากกัน มี 6 กลีบ สีขาวปนม่วง กลีบดอกแยกจากกัน มี 6 กลีบ สีขาวปนม่วง เกสรเพศผู้ มี 1 อัน สีขาว เกสรเพศเมีย มี 6 อัน สีเหลือง รังไข่เหนือวงกลีบ

               ดอกอ่อน ดอกแก่ ใช้เป็นผักจิ้มกับน้ำพริกหรือนำไปปรุงรวมกับผักชนิดอื่นได้ รากนำไปต้มใช้แก้เจ็บหลังเจ็บเอวได้

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

<< Back