นางแลว

ส่วนต่างๆของต้นนางแลว

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพันธุ์ไม้ : นางแลว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chlorophytum Vmdvlatum Wall

ชื่อสามัญ :

รหัสพรรณไม้ : 7-57000-008-013

ชื่อวงศ์ : LILIACEAE

ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ : ลีลาว เอื้องลาว ดีปลากั้ง

ลักษณะพิเศษของพืช :

เป็นไม้พุ่ม เหมือนกล้วยไม้ เรือนยอดทรงพุ่มกลม ความสูง 20.18 – 0.40 เมตร ความกว้างทรงพุ่ม 0.60 เมตร พืชบก

ลักษณะทั่วไป :

ลำต้น ลำต้นใต้ดิน เป็นเหง้า ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองไม่ได้ ทอดชูยอด เปลือกลำต้นเป็นสีเขียว ลักษณะเรียบ ยางไม่มี

ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว สีเขียว ขนาดแผ่นใบ กว้าง 4.5 – 6.7 เซนติเมตร ยาว 23.5 – 28.5 เซนติเมตร รูปร่างแผ่นใบเป็นรูปหอกกลับ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ

ดอก ชนิดของช่อดอก เป็นดอกช่อเชิงลด ออกดอกตามลำต้นหรือกิ่ง กลีบดอกแยกจากกัน มีจำนวน 6 กลีบ สีขาวปนม่วงเป็นรูปดอกกล้วยไม้ เกสรเพศผู้ มีจำนวน 1 อัน เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน สีและลักษณะเป็นเกสรเพศผู้และเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกัน

ประโยชน์ :

ใช้เป็นอาหาร ดอกอ่อนนำไปลวก ต้มจิ้มกับนำ้พริก หรือนำไปปรุงอาหารร่วมกับผักชนิดอื่นได้ เช่น แกงแค ยารักษาโรค ราก ต้มรักษาอาการเจ็บหลังเจ็บเอว

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง