ประดู่

ชื่อพรรณไม้ ประดู่

รหัสพรรณไม้ 7 – 57000 – 008 – 010

          ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปร่ม สูง 9 เมตร กว้าง 6 เมตร พืชบก ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ ผิวขรุขระ สีน้ำตาล มียางสีขาวใส ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ การเรียงตัวแบบสลับ ใบสีเขียว กว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร จำนวนใบย่อย 13 ใบ กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร ใบรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ดอกช่อกระจะ ออกดอกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงแยกจากกัน จำนวน 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีเหลืองแกมแสด เกสรเพศผู้ 10 อัน สีเหลือง เกสรเพศเมีย 1 อัน สีเหลือง รังไข่เหนือวงกลีบ ผลเดี่ยว ผลสดเมล็ดเดียวแข็ง ผลแห้งเมล็ดล่อน ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผลแก่สีเหลือง รูปร่างกลมหรือรีแบน เมล็ด 1 เมล็ด สีน้ำตาล

          ใบอ่อนใช้พอกแผลที่เป็นฝี แก้ผดผื่นคัน เปลือกต้นรสฝาด สมานแผล แก้บิด ท้องเสีย เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง ต่อทำเกวียน ทำเครื่องเรือน เชื่อว่าทำให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่ ปลูกเป็นไม้ประจำบ้าน

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน

<< Back