พญาสัตบรรณ

ชื่อพรรณไม้ พญาสัตบรรณ

รหัสพรรณไม้ 7 – 57000 – 008 – 011


          ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปไข่ สูง 14 เมตร กว้าง 5 เมตร พืชบก ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ สีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ด มียางสีขาวขุ่น ใบประกอบแบบนิ้วมือ สีเขียวเข้ม กว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร ใบย่อย 4-5 ใบ กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร เรียงตัวเป็นวงรอบ แผ่นใบรูปหอกกลับ ปลายใบเว้าบุ๋ม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ดอกเป็นช่อซี่ร่มเชิงประกอบ ออกดอกปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยก 4 แฉก สีเขียว กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน แยกเป็น 5 แฉก สีขาว รูปกรวย เกสรเพศผู้ มีจำนวนมาก สีขาวอมเขียว เกสรเพศเมียมี 1 อัน สีขาว รังไข่เหนือวงกลีบ มีกลิ่นฉุนรุนแรง ผลเดี่ยว ผลแห้งแก่แล้วแตกฝักแตกแบบผักกาด ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผลแก่สีน้ำตาล รูปร่างผลทรงกระบอก เมล็ด จำนวน 20 – 30 เมล็ด มีสีเขียว รูปร่างแบน

          ใบอ่อนใช้พอกแผลที่เป็นฝี แก้ผดผื่นคัน เปลือกต้นรสฝาด สมานแผล แก้บิด ท้องเสีย เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง ต่อทำเกวียน ทำเครื่องเรือน เชื่อว่าทำให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่ ปลูกเป็นไม้ประจำบ้าน

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน

<< Back