วิธีการเข้าสู่ระบบ Google Work Space for Education & Google Classroom

วิธีการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Work Space for Education

การเข้าร่วมชั้นเรียนใน Google Classroom

การเข้าร่วมชั้นเรียนใน Google Classroom
ด้วยมือถือ (Smart Phone)

ขั้นตอนการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์