เหลืองอินเดีย

ชื่อพันธุ์ไม้  เหลืองอินเดีย

รหัสพรรณไม้  7 – 57000 – 008 – 004

          ไม้ต้น ทรงพุ่มรูปร่ม สูง 8 เมตร กว้าง 3.5 เมตร พืชบก ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ สีน้ำตาลเทา ไม่มียาง ใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ สีเขียว กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร จำนวนใบย่อย 5 ใบ กว้าง 3 – 5  เซนติเมตร ยาว 5 – 8  เซนติเมตร เรียงตัวแบบตรงข้าม แผ่นใบรูปรี ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ดอกช่อกระจุกแยกแขนง ออกดอกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน แยกเป็น 5 แฉก สีเหลือง กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน แยกเป็น 5 แฉก สีเหลือง เกสรเพศผู้มีจำนวน 4 อัน ติดเป็นคู่ ยาวไม่เท่ากัน เกสรเพศเมีย 2 อัน เชื่อมติดกัน รังไข่เหนือวงกลีบ ไม่มีกลิ่น ผลเดี่ยว รูปร่างผลเป็นฝักโค้ง ลักษณะพิเศษของผลมีขนสั้นนุ่ม เมล็ดมีจำนวนมาก สีของเมล็ดสีน้ำตาลอ่อน เมล็ดมีรูปร่างแบนมีปีกเป็นเยื่อบางๆรอบเมล็ด

          นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ เพราะมีดอกที่สวยงาม

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน

<< Back