เหลืองอินเดีย

ส่วนต่างๆของต้นเหลืองอินเดีย

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพันธุ์ไม้ : เหลืองอินเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia Chrysantha (Jacp.) G Nicholson

ชื่อสามัญ : Golden tree, Yellow pui

รหัสพรรณไม้ : 7-57000-008-004/5

ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ : –

ลักษณะพิเศษของพืช :

ไม้ต้น เรือนยอดทรงพุ่มรูปร่ม ความสูง 8 เมตร ความกว้างทรงพุ่ม 3.5 เมตร พืชบก

ลักษณะทั่วไป :

ลำต้น ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเทา ไม่มียาง

ใบ ใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ สีเขียว จำนวนใบย่อย 5 ใบ ขนาดแผ่นใบย่อยกว้าง 1.5 – 11 เซนติเมตร ยาว 2.5 – 18 เซนติเมตร การเรียงตัวของใบบนกิ่งแบบตรงข้าม รูปร่างแผ่นใบรูปรี ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ

ดอก ดอกเป็นดอกช่อแบบกระจุกแยกแขนง ออกดอกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีเหลือง กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีเหลือง เกสรเพศผู้มีจำนวน 4 อัน ติดเป็นคู่ยาวไม่เท่ากัน เกสรเพศเมีย 2 อัน เชื่อมติดกัน รังไข่เหนือวงกลีบ ไม่มีกลิ่น

ผล ผลเดี่ยว ผลแห้งแก่แล้วแตก ฝักแตกแบบผักกาด ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล รูปร่างผลเป็นฝักโค้ง ลักษณะพิเศษของผลมีขนสั้นนุ่ม

เมล็ด เมล็ดมีจำนวนมาก สีของเมล็ดสีน้ำตาลอ่อน เมล็ดมีรูปร่างแบนมีปีกเป็นเยื่อบางๆ รอบเมล็ด

ประโยชน์ :

นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับเพราะมีดอกที่สวยงาม

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง