ผู้อำนวยการสำนัการศึกษาและคณะ เข้านิเทศโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566

วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล นางสาวศศิโสภา บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ให้การต้อนรับ นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,นางสาวนพรัตน์ ก.ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา,นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะจากเทศบาลนครเชียงราย ในการตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ในการเปิดภาคเรียนที่1/2566 และได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566

วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (วันแรก) โดยมีกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์
ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

สถิติการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สถิติการสรุปผลการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566
นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล พร้อมตัวแทนคณะครู ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม

✨โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูจุฬารัตน์ ตรีรัตน์ ครูอนัญญา อ่อนพุทธา เด็กหญิงณิชาภัทร โนโชติ และ เด็กชายวชิรวิทย์ ราชชารี รับรางวัล บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ในงาน “พลเมืองดี มีคุณธรรม” ณ วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย
22 เมษายน 2566

คัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน ( ครูอัตราจ้าง)

🌟วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล นำโดย นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวศศิโสภา บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และคณะครู หัวหน้างานแต่ละฝ่าย ร่วมกันดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ, ทักษะและเจตคติ เพื่อสรรหาคัดเลือกบุคคลทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งทำการทดสอบการจัดการเรียนการสอน, การสัมภาษณ์ในตำแหน่งครูภาษาจีน ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566

วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2566
นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานการบริหารการจัดการศึกษา พร้อมกล่าวต้อนรับคุณครูสมพันธ์ วงค์คำ ครูผู้สอนปฐมวัย และคุณครูจุฑามาศ วงค์เครือใต้ คุณครูวาสนา ศรีทา ได้นำเสนอผลการเข้าร่วมกันอบรม Game-Based Learning เพื่อขยายผลให้คุณครูได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1 / 2566

วันที่ 3 เมษายน 2566 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดย นายอภิวัฒน์ มะโนวรรณา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น