ประวัติโรงเรียนเทศบาล ๓  ศรีทรายมูล

โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล เริ่มก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2502 เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเมืองรัง (จักรราษฎร์บำรุง)ในที่ดินซึ่งราษฎรหมู่ ๙,๑๐ และ หมู่ ๑๑ ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่นาของ นายสม อารีย์ เนื้อที่ ๔ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา โดยการนำของพระครูพรหมลังกา (ครูบาจักร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล ปี ๒๕๐๗ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
บ้านศรีทรายมูล และในปี ๒๕๒๐ ได้รับโอนสังกัดเทศบาลเมืองเชียงรายเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ถึง
ปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2515

อาคารเรียน ปี พ.ศ. 2524

สร้างปี พ.ศ. 2508 รื้อถอนปี พ.ศ. 2541

สร้างปี พ.ศ. 2515 รื้อถอนปี พ.ศ. 2541

อาคารเรียนหลังที่3 ปี พ.ศ. 2526

อาคารเรียนหลังที่ 3 ปี พ.ศ. 2526