โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย
46 หมู่ 10 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Tel –> 053712002
Fax–> 053715035
E-mail –> tassaban3@hotmail.com