สถิติการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สถิติการสรุปผลการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ประจำปีการศึกษา 2565